To rynek, który obejmuje wszystkie transakcje związane z obcymi walutami. Na rynku walutowym określa się także kurs walutowy.