To ryzyko związane z stratą lub zyskiem wynikające ze zmienności kursu walut. Dotyczy najczęściej kredytów w zagranicznych walutach.