Saldo jest terminek określającym stan konta po wcześniejszej analizie pod względem posiadanych funduszy a zobowiązań finansowych. Wyróżniamy saldo debetowe oraz kredytowe.