To oprocentowanie zobowiązania finansowego, które ustalone jest jako stałe przez cały okres kredytowania/spłaty zadłużenia.