To określenie oprocentowania zadłużenia, które może ulec zmianie w zależności od sytuacji na rynku.