To procentowa wartość określająca zmiany cen jednostek funduszu inwestycyjnego. Ukazuje dokładną wartość zysków uzyskanych poprzez ulokowanie kapitału w konkretnym funduszu inwestycyjnym.