To górna granica określona przez umowę między ubezpieczycielem a osobą korzystającą z ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia najczęściej określana jest na podstawie wyceny ubezpieczonego majątku.