To system, który notuje wszystkie transakcje dokonane na giełdzie w trakcie trwania jednej sesji, z uwzględnieniem zmiany cen akcji.