To określony umową okres w którym dłużnik musi uregulować zobowiązanie finansowe względem wierzyciela.