To określony umową termin związany z obowiązkowym wykupem obligacji lub jednostek funduszu inwestycyjnego.