To instytucje posiadające prawo na mocy ustawy o funduszach inwestycyjnych do pośredniczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Uprawnienia instytucji nadaje Komisja Nadzoru Finansowego.