To częściowe wypłacenie zobowiązania na rzecz dłużnika. Może być związane z kredytem m.in. budowlanym który wymaga spełniania kolejnych warunków do uzyskania kolejnych wypłat kredytowanych środków.