To usługa sfinalizowana umową, która zobowiązuje ubezpieczyciela (Towarzystwo ubezpieczeniowe) do ochrony ubezpieczeniowej, mienia, życia, odpowiedzialność cywilna lub inne dobro jest osoby korzystającej z oferty. Ubezpieczony zobowiązany jest do opłacania ustalonych składek ubezpieczeniowych.