To forma zabezpieczenia zobowiązania finansowego w przypadku niemożliwości spłaty zaciągniętego zadłużenia. Może być do dobrowolne ubezpieczenie lub obowiązkowe w przypadku gdy instytucja wymaga tego do uzyskania zgody kredytowej.