To ubezpieczenie, które zabezpiecza finansowo członków rodziny ubezpieczonego na wypadek śmierci. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania uposażenia - jednorazowego lub w wyznaczonych transzach, osobom, które są do tego upoważnione.