To zabezpieczenie w przypadku kredytów hipotecznych, które zaciągane są przez kredytobiorców nie posiadających wystarczająco wysokiego wkładu własnego w zakup nieruchomości, budowę itp. Najczęściej ta forma zabezpieczenia wymagana jest w przypadku kredytów, które przekraczają 80% wartości nieruchomości.