To forma tymczasowego zabezpieczenia kredytu hipotecznego przed ustanowieniem hipoteki na rzecz banku.