Umowa kredytu udzielanego przez bank klientowi indywidualnemu z przeznaczeniem na cele prywatne. Umowa zawiera wszystkie warunki związane z kredytem oraz jego spłatą w tym oprocentowanie, wysokość prowizji, okres kredytowania.