To okres, który związany jest z tymczasowym zawieszeniem spłaty rat zobowiązania. Najczęściej jest to ustalony w umowie, ograniczony termin z którego może skorzystać kredytobiorca.