To suma wszystkich środków trwałych danego podmiotu.