To suma określająca koszt produkcji konkretnych towarów trwałych.