To papier wartościowy, który zobowiązuje do zapłaty w ustalonym czasie, wyznaczonej sumy pieniędzy przez osobę, która wystawiła weksel.