To weksel, który nie jest całkowicie uzupełnionym papierem wartościowym i to od wystawcy weksla zależy kiedy zostaną podane konkretne daty spłaty zobowiązania lub inne rubryki wymagające wypełnienia.