To termin określający osobisty wkład w koszt inwestycji na którą zaciągany jest kredyt w banku. Najczęściej dotyczy kredytów hipotecznych, które wymagają od kredytobiorców dysponowania częścią środków pokrywających zakup nieruchomości lub jej budowę.