To suma wszystkich papierów wartościowych, które zmieniły swojego właściciela w konkretnym czasie.