To czynność, przeprowadzana przez rzeczoznawcę dla banku w przypadku kredytu zabezpieczonego hipoteką. Na podstawie wyceny bank określa maksymalną wartość zadłużenia i ogranicza swoje ryzyko kredytowe.