To bilans, który bierze pod uwagę różnicę między zyskami przedsiębiorstwa a kosztami, które zostały poniesione w celu uzyskania tych przychodów.