To prawne zabezpieczenie kredytodawcy, przed zaniechaniem spłaty zadłużenia ze strony kredytobiorcy. Najczęściej zabezpieczenie kredytu odnosi się do kredytów hipotecznych. Jako zabezpieczenie kredytu możemy traktować cesję na polisę, hipotekę, wykupienie ubezpieczenia zadłużenia itp.