Już pod koniec września ubiegłego roku odnotowano spadek Indeksu Zaległych Płatności Polaków, obniżka objęła aż 14 województw. Liczba zalegających z opłatami dłużników nie spadła w Podlesiu i województwie Mazowieckim.

Raport jednoznacznie zaznacza pozytywny wpływ programu Rodzina 500+, który wielu rodzinom pomógł spłacić niewielkie zobowiązania.

Niewykluczone, że niesolidnych dłużników byłoby więcej, gdyby nie program 500+. Zakładamy, że mógł się przełożyć na zmniejszenie dynamiki wzrostu liczby dłużników z zaległościami do 1 000 - 2 000 zł. Część osób mogła bowiem przeznaczyć otrzymane od państwa pieniądze na spłatę niewysokich przeterminowanych długów. Aktualnie osób posiadających zaległość do 2 tys. zł jest 29 proc., podczas gdy rok temu było 32 proc. Choć nie da się również wykluczyć, że dłużnicy z niskimi kwotami zaległości przeszli do grupy zadłużonych na wyższe kwoty. (...)Wpływ na obniżenie się indeksu miało przede wszystkim zmniejszanie się wartości nieuregulowanych zobowiązań kredytowych zarejestrowanych w Biurze Informacji Kredytowej. Liczba osób opóźniających spłatę rat o min. 60 dni spadła o 17 tys. Wartość zaległości kredytowych zmalała o 290 mln zł.

Udostępnij wiadomość

Komentarze 0