Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Jerzy Gosiewski i Adam Ołdakowski złożyli propozycję wprowadzenia zmiany w przepisach emerytalnych. PiS chce skrócić kobietom, które urodziły więcej niż dwójkę dzieci, liczbę lat składkowych, uprawniających do uzyskania świadczeń emerytalnych. Wstępnie projekt zakłada skrócenie stażu pracy o 5 lat.

Posłowie sugerują, że ich pomysł wiąże się z zachęceniem do podejmowania decyzji o większych rodzinach, a zatem do poprawy sytuacji demograficznej. Zaznaczają, że mimo sukcesu programu 500+ wciąż można zrobić coś w tym kierunku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia jednak, że takie zmiany są niemożliwe do wprowadzenia, a już obecne rozwiązania ubezpieczeń społecznych premiują matki.

Marcin Zieleniecki informuje:

Emerytury są świadczeniami finansowanymi z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przewidzianymi dla osób, które pracowały zawodowo i podlegały z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym. Źródłem finansowania emerytur jest odprowadzana od osiąganych przychodów składka na ubezpieczenie emerytalne, a świadczenia przyznawane są z powodu spełnienia ryzyka ubezpieczeniowego, tj. dożycia określonego w przepisach wieku emerytalnego. Realizacja prawa do tych świadczeń jest zatem zastrzeżona dla konkretnych osób spełniających warunki określone w przepisach.

Udostępnij wiadomość

Komentarze 0