Problemy na rynku finansowym, wahania walut i sytuacja polityczna skłaniają do lokowania oszczędności w złocie. Zaledwie w pierwszym półroczu bieżącego roku odnotowano sprzedaż aż 16% więcej złota niż w roku 2009 gdy rozpoczął się kryzys finansowy. Większa sprzedaż złota wiąże się jednoznacznie ze znacznym wzrostem ceny kruszcu. Złoto nie odnotowało tak wysokiej wartości aż od roku 1980.

Od początku 2016 roku cena złota wzrosła prawie 28,00%. Podaż złota zwiększyła się o ponad 23,00%. Nie odnotowano jednak zwiększenia wydobycia kruszcu. Wciąż rocznie jest to maksymalnie 790 ton.

Indywidualni inwestorzy kupujący złoto to przede wszystkim obywatele Stanów Zjednoczonych. Należy jednak mieć na uwadze, że liczba sprzedanego złota indywidualnym kupcom wzrosła tylko o 1,00% względem roku 2015.

Rekordowo wysoka cena kruszcu powoduje, że coraz więcej inwestorów planuje spieniężyć swoją inwestycję. Oznacza to, że wartość kruszcu może gwałtownie zmaleć.

Udostępnij wiadomość

Komentarze 0