Z najnowszych badań wynika, że ponad 40% Polaków oszczędza na swoją emeryturę a niemal 70% byłaby zainteresowana przystąpić do programów oszczędnościowych z dotacjami od państwa lub pracodawców. Ankietę na ten temat przeprowadziła Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.

Świadomość emerytalna Polaków jest coraz wyższa. Chętniej myślimy o tym by zabezpieczyć zarówno siebie jak i najbliższych. Coraz popularniejsze jest odkładanie regularnych kwot i gromadzenie ich na lokatach, kontach oszczędnościowych lub funduszach emerytalnych.

Prezes IGTE, Małgorzata Rusewicz zaznacza, że:

Polacy mają świadomość potrzeby oszczędzania na emeryturę i chcą odkładać pieniądze na ten cel. Jednocześnie wydaje się, że potrzebują impulsu i dobrych zachęt, by robić to na większą skalę. Aby upowszechnić długoterminowe oszczędności musimy również pracować na odbudowaniem społecznego zaufania do systemu emerytalnego

Wśród obecnych emerytów zaledwie 13% przyznaje się do oszczędzania podczas swoich lat pracy na obecny etap życia.

Udostępnij wiadomość

Komentarze 0