Program Rodzina 500+ poddano ponownemu badaniu "Sytuacja na rynku Consumer Finance", dzięki czemu mamy najnowsze informacje o tym jak Polacy wydają otrzymanie w ramach dopłaty pieniądze. Ankietowani w trakcie badania mieli także wyrazić opinię o samym programie, niemal 46,00% ocenia Rodzinę + pozytywnie. 40,00% ankietowanych jest niezadowolonych z pomocy finansowej rządu, a najczęstszym argumentem jest twierdzenie, że wypłacana kwota jest zbyt niska.

W tym roku zdecydowanie wzrosły wydatki na żywność i ubrania, aż 51,00% ankietowanych odpowiedziało, że właśnie na to przeznaczają pieniądze. Niemal równie popularna była odpowiedź o zajęciach dodatkowych i edukacji dzieci. W roku 2017 w porównaniu z 2016 znacznie mniej pieniędzy przeznaczono na cele inwestycyjne i budowanie oszczędności.

Udostępnij wiadomość

Komentarze 0